Gat 3

Terminal za pretovar rasutih tereta

Gat 3

Gat 3 - Terminal za pretovar rasutih tereta

Terminal pretovar rasutih tereta uključuje obalu dužine 140 m, dubina obale 12 m s mogućnošću vezivanja brodova veličine do 80.000 DWT.

Kapacitet terminala je 500.000 t godišnje uz kapacitet iskrcaja i transportne trake 500 t/sat. Terminal također koristi željeznički kolosijek kapaciteta 60 vagona na dan žitarica odnosno 40 vagona na dan ulja. Terminal ima mogućnost istovremenog ukrcaja u vagone na dva željeznička kolosijeka. Terminal koristi i podno zatvoreno skladište kapaciteta 30.000 m3 te silos za žitarice kapaciteta 38.000 m3. Na terminalu se nalazi i utovarna stanica s mogućnošću istovar kamiona i željezničkih vagona 240 t / sat. Referentni tereti za terminal su soja, pšenica, kukuruz te ostale žitarice.

Kontakt

 

Gaženička 28
23000 Zadar, Hrvatska

 

Tel: +385 23 342 511
Fax: +385 23 342 630

 

info@luka-zadar.hr

Terminali