Kapacitet

Općenito

Općenito

Kapacitet - Općenito

Luke otvorene za javni promet su klasificirane su u "Uredbi o klasifikaciji lukama otvorenim za javni promet i luka posebne namjene". Luke Gaženica je u oba segmenta, i u putničkom i u teretnom prometu, klasificiranih kao luka od osobitog (međunarodnog) gospodarskog interesa Republike Hrvatske. Pravni odnosi između Županijske Lučke uprave Zadar, kao davatelja koncesije i Društva, kao koncesionara, definirani su Ugovorom o koncesiji za lučke djelatnosti i korištenje infrastrukturnih objekata (infrastruktura) luke i lučke nadgradnje (nadgrađa) na lučkom području Zadar - teretna luka Gaženica. Ovaj sporazum je potpisan 19. srpnja 2002. godine. Ovim sporazumom, tvrtka je dobila koncesiju za primarne djelatnosti utovar, istovar i pretovar robe i putnika, skladištenja, transporta i drugih oblika manipulacije i kontrole svih vrsta tereta, priveza i odveza brodova, kao i druge lučke djelatnosti povezane s njima. To je pravni temelj za korištenje pomorskog područja.

Prema relevantnim propisima, Društvo je zatražio produljenje koncesijskog razdoblja tijekom siječnja 2014. godine, a Lučka uprava Zadar je odobrila zahtjev te ga proslijedila u daljnju proceduru prema Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture, te je 15.05.2014. Vlada RH donjela Odluku o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o produženju roka trajanja prvenstvene koncesije dodijeljene trgovačkom društvu Luka Zadar d.d.

Kapaciteti koji se koriste od strane Društva su dijelom u vlasništvu Društva, a dijelom u vlasništvu trećestrane.

Društvo trenutno posluje na području od 200.000 m².

Kontakt

 

Gaženička 28
23000 Zadar, Hrvatska

 

Tel: +385 23 342 511
Fax: +385 23 342 630

 

info@luka-zadar.hr