Povezanost

Brodska povezanost

Brodska povezanost

Povezanost - Brodska povezanost

Sidrište za tankere i brodove s opasnim teretom

A 44° 08,4 N 15° 09,6 E
B 44° 07,8 N 15° 10,4 E
C 44° 07,2 N 15° 09,4 E
D 44° 07,7 N 15° 08,6 E

Sidrište za ostale brodove

0,5 Nm 245° od zelenog svjetla na N dijelu poluotoka Zadar.
Dubina mora na sidrištu 40 m.

www.marinetraffic.com

Kontakt

 

Gaženička 28
23000 Zadar, Hrvatska

 

Tel: +385 23 342 511
Fax: +385 23 342 630

 

info@luka-zadar.hr