Gat 4

Terminal za pretovar generalnog tereta

Gat 4

Gat 4 - Terminal za pretovar generalnog tereta

Terminal za pretovar generalnog tereta uključuje obalu dužine 135 m, dubina obale od 7 m do 11,4 m s mogućnošću vezivanja brodova veličine do 10.000 DWT.

Kontakt

 

Gaženička 28
23000 Zadar, Hrvatska

 

Tel: +385 23 342 511
Fax: +385 23 342 630

 

info@luka-zadar.hr

Terminali